22  kwietnia 2016 r.uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w „Dniu Geografa” na Uniwersytecie Wrocławskim. Z tej okazji pracownicy  Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego zaprezentowali trzy wykłady:
1. „Kartograficzne środki ataku, czyli mapy w służbie propagandy”;
2. „Jakość powietrza w mieście – projekt LIFE-APIS/PL”;
3. „Migracje we współczesnym świecie – zagrożenie czy szansa rozwoju?”.
Największym zainteresowaniem cieszył się wykład o skali migracji we współczesnym świcie, a szczególnie w Europie.

Dodaj komentarz