23 marca 2023r. uczniowie klas III Technikum z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie uczestniczyli w Ogólnopolskim „Dniu Przedsiębiorczości” organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
Dzień przedsiębiorczości jest projektem sprzyjającym podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.
Poprzez udział w programie uczniowie mieli możliwość:
– odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy,
– zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
– pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
– doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
– zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.
Uczniowie odbywali praktyki w miejsca pracy wybranych przez samych siebie. Były to stanowiska pracy, m.in. ratownika, pracownika obsługi sklepu, nauczyciela, terapeuty zajęciowego, stolarza, czy projektanta mebli.
Dziękujemy wszystkim pracodawcom z terenu Sycowa, Dziadowej Kłody, Twardogóry i okolic za włączenie się w zorganizowanie „Dnia Przedsiębiorczości”, który dał młodym ludziom poczucie satysfakcji w dokonywaniu wyboru dalszej kariery edukacyjnej i zawodowej.
Uczniowie klas III Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie