20 marca 2019 r. uczniowie klas III Technikum z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie uczestniczyli w XVI Ogólnopolskim „Dniu Przedsiębiorczości” organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Fundacja jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych.

Dzień przedsiębiorczości jest projektem sprzyjającym podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Poprzez udział w programie uczniowie mieli możliwość:

  • odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy,
  • zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
  • pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

Uczniowie odbywali praktyki w miejscach pracy wybranych przez samych siebie. Były to stanowiska pracy, m.in. nauczyciela, sprzedawcy, krojczego, glazurnika czy opiekuna zwierząt w Azylu Oleśnickie Bidy oraz Zastępcy Dowódcy JRG w Sycowie. Szkolnym koordynatorem programu Dzień Przedsiębiorczości jest Bożena Orlikowska.