{gallery}galeria/218{/gallery}Od 23 listopada do 4 grudnia 2009 roku w naszej szkole przeprowadziliśmy zbiórkę monet groszowych w ramach akcji „Góra Grosza”. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Towarzystwo „Nasz Dom” z siedzibą w Warszawie. Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dla istniejących Domów Dziecka, tworzenie nowych Rodzinnych Domów Dziecka oraz na programy terapeutyczne dla dzieci osieroconych. Szkolne Koło PCK wraz z opiekunem rozpropagował inicjatywę na terenie szkoły, a także nadzorowało zbiórkę pieniędzy, tworząc specjalną komisję, która czuwała nad sprawnym przeprowadzeniem akcji. Zebrane monety zostały posegregowane i przeliczone przez członków komisji. Była to żmudna praca, ale sprawiła wszystkim wiele satysfakcji i zadowolenia.

Największy udział w zbiórce miała klasa I b Technikum Handlowego. W sumie zebraliśmy 380,14 zł, w tym:

  • 6176 monet 1 gr
  • 3738 monet 2 gr
  • 1556 monet 5 gr
  • 406 monet 10 gr
  • 343 monet 20 gr
  • 85 monet 50 gr
  • 9 monet 1 zł
  • 6 monet 2 zł
  • 1 monetę 5 zł

Dnia 9 grudnia 2009 roku opiekun akcji p. Katarzyna Strzelecka wysłała protokół ze zbiórki pieniędzy na adres Towarzystwa „Nasz Dom”.

Dodaj komentarz