2121543840.jpg - 10.54 Kb

21 listopada 2011 r. odbył się w naszej szkole I etap (eliminacje szkolne) OLIMPIADY  MŁODEGO HANDLOWCA organizowanej przez Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu.

Z naszej szkoły udział wzięło 5 drużyn trzyosobowych:

1. Marlena Mikosiak, Patrycja Stefaniuk, Kamila Wilkosz (kl. 2 TE)
2. Agnieszka Sternal, Karolina Dyjak, Dawid Pustelnik (kl. 3TH)
3. Aleksandra Krasicka, Radosław Brudny, Łukasz Grzesik (kl. 3 TH)
4. Sebastian Bylak, Lucyna Sitek, Karolina Błażej (kl. 4 TH)
5. Jakub Wągrowski, Maciej Tokarski, Damian Kowalik (3 TM)

Olimpiada rozpoczęła się o godzinie 9.00 i trwała 60 minut. Drużyny rozwiązywały test wiedzy oraz odpowiadały na pytania otwarte z zakresu zagadnień:

• historii integracji gospodarczej,
• instytucjom finansowym Unii Europejskiej,
• budżetowi Unii Europejskiej,
• wspólnej walucie – korzyściom i zagrożeniom wprowadzenia euro,
• przygotowaniom Polski do wejścia do strefy euro,
• polityce pieniężnej po przyjęciu euro

Olimpiada ma formułę trzyetapową.

Nad prawidłowym przebiegiem olimpiady czuwał Komitet Szkolny w składzie:

* mgr Edyta Noczyńska – przewodnicząca
* mgr inż. Magdalena Małolepsza
* mgr Magdalena Szkudlarek
* mgr Bartłomiej Porzucek

 

Dodaj komentarz