{gallery}/galeria/g_92/1{/gallery}30 listopada 2011 odbyła się III edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie Jej organizatorem  jest Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl – Rzeszów  wraz z  Podkarpackim Kuratorem Oświaty. Patronat nad Olimpiadą objął Minister Sprawiedliwości.

Celem interdyscyplinarnej „Ogólnopolskiej Olimpiady o Państwie i Prawie” organizowanej przez WSPiA Przemyśl-Rzeszów jest szerzenie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych  wiedzy z zakresu szeroko pojmowanej problematyki dotyczącej m.in. państwa, prawa, w tym konstytucyjnego, zasad i procedur demokratycznych, Unii Europejskiej, Praw Człowieka. W Olimpiadzie wzięło udział 45 uczniów z klas III i IV Technikum.

   Do drugiego etapu zakwalifikowało się 27 uczniów w kolejności wg liczby zdobytych punktów:
41 Kamil Wieteska
40 Natalia Bator
38 Karolina Gajda
   Julia Świątczak
37 Magda Kłobutowska
36 Aldona Dolata
   Marzena Pogoda
35 Magdalena Wypchły
   Bartosz Walicki
   Magdalena Głąb
   Karolina Błażej
   Edyta Gruszka
34 Agata Pluta
   Joanna Wilkosz
   Dawid Pustelnik
33 Kamila Moskwa
   Izabela Pietrzak
   Paula Raducka
32 Wioleta Przestrzelska
   Łukasz Kazimierczak
   Mateusz Wierzbiński
   Marlena Świerad
31 Martyna Kruszyk
   Sebastian Bylak
   Karolina Dyjak
30 Marta Wiewiórka
   Katarzyna Bilska

   Uczniowie w ciągu 1 godziny zegarowej odpowiadali na 50 pytań zamkniętych, o zróżnicowanym stopniu trudności, przygotowanych przez organizatorów Olimpiady.
Nad przebiegiem Olimpiady czuwała komisja w składzie:
mgr Magdalena Szkudlarek,
mgr Bartłomiej Porzucek
mgr Ewa Mencel

{gallery}/galeria/g_92/{/gallery}

Dodaj komentarz