{gallery}/galeria/200/1{/gallery} 20 listopada 2009r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie odbył się I etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie. Jej organizatorem jest Wyższa Szkoła Prawa i Administracji wraz z Podkarpackim Kuratorem Oświaty. Patronat nad Olimpiadą objął Minister Sprawiedliwości.
Celem Olimpiady jest wielostronne działanie na rzecz podnoszenia wśród młodzieży świadomości prawnej, kształtowania postaw szacunku dla prawa, propagowanie kultury prawnej poprzez upowszechnianie wiedzy na ten temat. 

W etapie szkolnym brało udział 31 osób z klas III i IV Technikum Ekonomicznego i Technikum Handlowego. Uczniowie w ciągu 1 godziny zegarowej odpowiadali na 50 pytań zamkniętych, o zróżnicowanym stopniu trudności, przygotowanych przez organizatorów Olimpiady

Nad przebiegiem Olimpiady czuwała komisja w składzie p. mgr Ewa Mencel, p. mgr Magdalena Galińska, p. mgr Anna Mak i p. mgr inż. Bożena Orlikowska.

Życzymy wszystkim uczestnikom jak najlepszych wyników i zakwalifikowania się do drugiego etapu Olimpiady.

{gallery}/galeria/200/{/gallery}

Dodaj komentarz