29 maja 2019 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych we Wrocławiu odbył się Międzyszkolny Konkurs z Rachunkowości pt. „Rachunkowość bez tajemnic” – edycja VIII. Konkurs został objęty honorowym patronatem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski

Organizatorkami konkursu były p. Ewa Janiszewska-Świderska oraz p. Bożena Padurek – nauczycielki Komisji Rachunkowości ZSE-A we Wrocławiu.

Konkurs obejmował zagadnienia z zakresu zasad rachunkowości i był formą zabawy, sprawdzał wiadomości i umiejętności z rachunkowości. Uczniowie mogli wykazać się współpracą w grupie.

W konkursie wystartowało 6 drużyn.

Z każdej szkoły wzięło udział 3 przedstawicieli, którzy reprezentowali barwy swojej szkoły.

Pozostali uczniowie dopingowali swoich kolegów i koleżanki.

Konkurs składał się z dwóch etapów.

  • I etap dotyczył pracy w grupach — uczniowie rozwiązywali krótkie zadania symulacyjne, liczy się poprawność oraz czas ich wykonania.
  • II etap odpowiedź indywidualna – przedstawiciel zespołu po wylosowaniu zadania testowego z kategorii: bilans, operacje gospodarcze, koszty, przychody, wynik finansowy udzielał prawidłowej odpowiedzi.

Drużyna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie w składzie: Nicole Janiszewska, Faustyna Kłobucka  oraz Karolina Połomska z klasy III  TE pod opieką p. Bożeny Orlikowskiej zajęła drugie miejsce.

Konkurs poprzedził krótki wykład profesora Zbigniewa Luty z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na temat rachunkowości w kręgu kultury islamskiej.

Gratulujemy wygranej i życzymy dalszych sukcesów!