20 lutego 2024 młodzież, która lubi ruch na świeżym powietrzu wzięła udział w wyjeździe do Oleśnicy. Celem wyjazdu było:
– wszechstronne doskonalenie sprawności fizycznej
– propagowanie łyżwiarstwa jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego
– nauka i doskonalenie indywidualnych umiejętności jazdy na łyżwach
-rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zamiłowań
-pokonywanie własnych słabości i lęków rozwijanie wytrwałości w dążeniu do celu
-hartowanie i uodpornienie organizmu.
A po łyżwach przyszła pora na relaks…