Wreszcie dotarły do nas wyniki egzaminów zawodowych przeprowadzonych w sesji styczeń/luty 2023. Mamy powód do zadowolenia i dumy, ponieważ niemalże wszyscy uczniowie zdali egzaminy zawodowe i uzyskali tytuł technika w swoim zawodzie. Serdeczne gratulacje dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli przedmiotów zawodowych pracujących w naszej szkole.
Oto szczegółowe wyniki:
Zawód technik pojazdów samochodowych
Kwalifikacja MOT.06 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych – 100%
Zawód technik ekonomista
Kwalifikacji EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych– 97%
Zawód technik logistyk
Kwalifikacja SPL.04 Organizacja transportu – 97%
GRATULACJE