UWAGA UCZNIOWIE!!! Ogłaszamy I szkolny konkurs plastyczny, pod hasłem CYBERPRZEMOC

Tematyka: Źródła zagrożeń, aspekt prawny, formy przeciwdziałania.

Uczestnicy: Uczniowie ZSP w Sycowie.

Technika dowolna: rysunek, malarstwo, komiks, kolaż itp.

Format: 100 x 70 cm lub 70 x 50 cm.

Termin składania prac26 marzec 2020 r., u nauczyciela plastyki.

Cel konkursu:

  1. Propagowanie wiedzy na temat zagrożeń związanych
    z cyberprzemocą.
  2. Promowanie wśród młodzieży bezpiecznych form korzystania z Internetu.
  3. Uwrażliwianie na krzywdę innych.
  4. Rozwijanie uzdolnień plastycznych i empatii.

Zobacz plakat