W listopadzie 2019 r. odbyły się szkole eliminacje konkursu ogłoszonego przez Państwową Inspekcję Pracy we Wrocławiu z przedmiotu bezpieczeństwo i higiena pracy. Opiekunem z ramienia szkoły jest pan T.Jurkiewicz, który zaangażował do udziału ponad 60 uczniów.
W organizacji konkursu PIP „Poznaj swoje prawa w pracy” pomagały nauczycielki p.Iwona Ilska i p.Bożena Orlikowska. Do dalszego etapu VII edycji konkursu zakwalifikowały się najlepiej rozwiązując test uczennice Oliwia Gancarek i Wiktoria Sobolewska z kl.1 TEG.
Zwycięzcom gratulujemy!