W ramach akcji Młodzi głosują uczniowie szkół ponadpodstawowych przygotowują i przeprowadzają w swoich szkołach, w okresie poprzedzającym wybory, działania edukacyjne na temat zasad i znaczenia udziału obywateli w wyborach demokratycznych.

  • prowadzą projekty zachęcające do uczestnictwa
  • organizują szkolne wybory na podobnych zasadach co wybory powszechne.

W wyborach szkolnych w ZSP Syców mogą wziąć wszyscy uczniowie którzy ukończyli 14 rok życia.

W realizację projektu zaangażowali się uczniowie klasy 2 TE: Oliwia Malinowska, Patrycja Janic, Ola Rosiak, Paula Smorawska, Ola Moskwa, Marlena Markowicz, Zosia Nowak, Sara Śliwińska, Beata Ratajczak, Vanessa Mervaillie, Piotr Mierzwa, Gabriela Szewczyk. Koordynatorami projektu w szkole są: B. Porzucek oraz opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: E. Kopa i M. Jaśkiewicz.

Wybory odbędą się jednocześnie z wyborami do Samorządu Uczniowskiego 10 października 2019 r.

Więcej na temat Programu na stronie https://mlodziglosuja.pl/