{gallery}/galeria/g_63/1{/gallery}24 listopada 2010r. w naszej szkole  odbył się I etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i  Prawie. Jej organizatorem  jest Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl – Rzeszów  wraz z  Podkarpackim Kuratorem Oświaty. Patronat nad Olimpiadą objął Minister Sprawiedliwości.
Celem interdyscyplinarnej „Ogólnopolskiej Olimpiady o Państwie i Prawie” organizowanej przez WSPiA Przemyśl-Rzeszów jest szerzenie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych  wiedzy z zakresu szeroko pojmowanej problematyki dotyczącej m.in. państwa, prawa, w tym – konstytucyjnego, zasad i procedur demokratycznych, Unii Europejskiej, Praw Człowieka.

Podnoszenie świadomości prawnej młodzieży, kształtowanie postaw praworządności    i szacunku dla prawa, propagowanie kultury prawnej, poszerzenie wiedzy prawniczej i obywatelskiej młodzieży. Rozwijanie kompetencji obywatelskich poprzez poznawanie mechanizmów funkcjonowania demokratycznego państwa i form udziału obywateli w życiu publicznym.

Do etapu szkolnego przystąpiło 65 uczniów z klas III i IV technikum ekonomicznego i technikum handlowego. Uczniowie w ciągu 1 godziny zegarowej odpowiadali na 50 pytań zamkniętych, o zróżnicowanym stopniu trudności, przygotowanych przez organizatorów Olimpiady.

Nad przebiegiem Olimpiady czuwała komisja w składzie:
Ewa Mencel,
Magdalena Szkudlarek,
Anna Mak,
Bożena Orlikowska

Życzymy wszystkim uczestnikom jak najlepszych wyników i zakwalifikowania się do drugiego etapu Olimpiady.

{gallery}/galeria/g_63/{/gallery}

Dodaj komentarz