Dnia 25 maja 2018 odbyła się w naszej szkole Olimpiada Wiedzy o Lesie i Ekologii- etap szkolny przeprowadzona przez Nadleśnictwo Syców przy pomocy nauczycieli pani Joanny Zdulskiej oraz pana Tomasza Jurkiewicza. Celem tej Olimpiady było rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowań otaczającą przyrodą, zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę lasu we współczesnym świecie, podniesienie poziomu edukacji leśnej społeczeństwa oraz kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej. Tematem przewodnim w tym roku było DREWNO- tj od wyhodowania roślin ich pielęgnacji, ochrony, do wykorzystania ich do celów gospodarczych, społecznych i ekologicznych. W Olimpiadzie wzięło udział 17 uczniów z klas: 1TL, 1TE, 2TE i 3 TE. Konkurs polegał na rozwiązaniu 20 pytań testowych. Do etapu gminnego zakwalifikują się uczniowie, którzy zgromadzą największą ilość punktów. Etap gminny odbędzie się w październiku w jednej ze szkół. Wyniki zostaną ogłoszone przed zakończeniem roku szkolnego. Dziękujemy uczniom za udział w Olimpiadzie.