3 grudnia 2018 r. w szkole odbył się pierwszy etap Olimpiady Znajomości Afryki. Do konkursu przystąpiło 29 uczniów. Do drugiego etapu zakwalifikowali się: Nicole Janiszewska kl.3TE oraz Jakub Marszałek kl.2TL. Celem Olimpiady jest promocja kontynentu afrykańskiego, przy zwróceniu szczególnej uwagi na działalność naszych rodaków – bogactwo pracy polskich misjonarzy, ambasadorów naszego kraju oraz ludzi, wśród których żyją. Ponadto uczestnictwo w konkursie integruje uczniów wśród idei wychowania w duchu tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka bez względu na jego pochodzenie, oraz uczy wrażliwości, otwartości na inne narody i kultury.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki w kolejnych etapach. Drugi etap  odbędzie się 04.03.2019 r. we Wrocławiu.