18 grudnia 2017 r. w szkole odbył się pierwszy etap Olimpiady Znajomości Afryki. Do konkursu przystąpiło17 uczniów. Do drugiego etapu zakwalifikowali się: Weronika Biernat kl.4TE, Nicole Janiszewska kl.2TE oraz Jakub Marszałek kl.1TL.

Celem konkursu jest kształtowanie postawy zrozumienia i tolerancji wobec odmiennych kultur, obyczajów i przekonań mieszczących się w kanonie wartości cywilizacyjnych oraz rozwijanie postaw tolerancji i eliminowania postaw ksenofobicznych.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki w kolejnych etapach