Uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie wzięli udział w kolejnej edycji programu „Prawo w szkole” organizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. W ramach programu Pan Marek Sarnowski – radca prawny przeprowadził zajęcia 21.11.2017 oraz 01.12.2017r.

Celem zajęć było podniesienie świadomości prawnej uczniów, szczególnie w zakresie problemów towarzyszących młodzieży w życiu codziennym, w tym m.in. problematyki ochrony dóbr osobistych, odpowiedzialności karnej i cywilnej, prawa autorskiego, prawa konsumenta czy cyberprzemocy.