W dniach 30.11.2017r. i 04.12.2017r. uczniowie klasy 4 Technikum Ekonomicznego uczestniczyli w II OGÓLNOPOLSKIM EGZAMINIE PRÓBNYM Z KWALIFIKACJI A.36. Celem egzaminu próbnego z kwalifikacji A 36 „Prowadzenie rachunkowości” jest:

  • wdrożenie procedur egzaminacyjnych;
  • podnoszenie zdawalności egzaminu;
  • osiąganie przez uczestników wyższej skuteczności (lepszych wyników na egzaminie).

Egzamin próbny obejmuje PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE technik ekonomista 331403, efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A 36.

OEP z kwalifikacji A36 organizuje Zespół Szkół nr 2 im. T. Rejtana w Rzeszowie.

Koordynatorem i autorem zadań jest Barbara Mikutra-Turek

W etapie I (trwa 60 minut) uczniowie odpowiadają na 40 pytań testowych. Etap II to zadanie praktyczne trwający 180 minut.