24 maja 2017 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych we Wrocławiu odbył się Międzyszkolny Konkurs z Rachunkowości pt. „Rachunkowość  bez tajemnic”.
Honorowy Patronat konkursu objęło Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski we Wrocławiu.

Konkurs obejmował zagadnienia z zakresu zasad rachunkowości i był formą zabawy, sprawdzał wiadomości i umiejętności z rachunkowości. Uczniowie mogli wykazać się współpracą w grupie.

Z każdej szkoły wzięło udział 4 przedstawicieli, którzy reprezentowali barwy swojej szkoły.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie III technikum ekonomicznego w składzie: Natalia Kuś, Weronika Biernat, Patryk Kuhn i Karolina Domańska.

Konkurs składał się z dwóch etapów:

I etap dotyczył pracy w grupach- uczniowie rozwiązywali bardzo krótkie zadania dotyczące np.; czytania informacji z dowodów księgowych, obliczeń  związanych z amortyzacją, listą płac, podatku VAT .

II etap dotyczył zadań testowych. Każdy uczeń losował pytanie na które udzielał odpowiedzi.

Każdy z uczestników drużyny otrzymał  dyplom i nagrody w postaci książek Wydawnictwa Bożeny Padurek i upominki rzeczowe.

Organizatorzy konkursu to Bożena  Padurek i Ewa Janiszewska –  Świderska – nauczyciele rachunkowości ZSEA we Wrocławiu.

W konkursie wzięło udział sześć drużyn z województwa dolnośląskiego.

Nasza drużyna zajęła trzecie miejsce na podium.

Dziękujemy uczniom za godne reprezentowanie szkoły, życząc dalszych sukcesów ekonomicznych.