Dnia 13.11.2019 odbyły się warsztaty dla uczniów klas I Szkoły Branżowej  ( 1BWa, 1BWb) na temat : „Zagrożenia XXI wieku,  narkotyki, dopalacze”, oraz dla klasy pierwsze Technikum Ekonomicznego, Technikum Logistycznego  i Technikum Mechanicznego pod hasłem „ Alkohol legalny narkotyk”

Dnia 14.11.2019 odbyły się warsztaty dla uczniów klas II Szkoły Branżowej (2 BWa oraz 2 BWb) oraz  klas drugie Technikum (2 TL, 2 TPS, 2 TE) na temat „Zagrożenia XXI wieku, narkotyki, dopalacze”. Zajęcia zostały przeprowadzone przez panią Paulinę Majchrzak terapeutę uzależnień, pracownika Pracowni Profilaktyki Empatia.

Uczniowie zgłębili swoja wiedzę na temat zagrożeń związanych ze  spożywaniem alkoholu oraz  niebezpieczeństwem zachowań ryzykownych dotyczących środków  psychoaktywnych narkotyków i dopalaczy.