9 września 2022 poznaliśmy wyniki poprawkowych egzaminów maturalnych. Informacje są dobre – 8 kolejnych tegorocznych absolwentów uzyskało świadectwa dojrzałości. W sumie w roku 2022 maturę zdało 58 osób, co stanowi 87,9% tych, którzy przystąpili do matury. Serdecznie gratulujemy osiągniętego wyniku!!!