5 grudnia 2019 r. odbył się w naszej szkole I etap XV Olimpiady Przedsiębiorczości organizowanej przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych z siedzibą w Warszawie. Współorganizatorami Olimpiady Przedsiębiorczości są: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Projekt jest dofinansowany ze środków Partnerów Strategicznych Olimpiady Przedsiębiorczości: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Narodowego Banku Polskiego.

Olimpiada Przedsiębiorczości to innowacyjny projekt o społecznym i proprzedsiębiorczym charakterze. Organizowana jest od 2005 r. i ma status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju. W programie stawiamy na atrakcyjne dla młodzieży, współczesne tematy przewodnie i rozwój umiejętności praktycznych  .

Naszą szkołę reprezentowało 46 uczniów z klasy  II, III oraz IV Technikum Ekonomicznego i Logistycznego. Pierwszy etap olimpiady polegał na rozwiązaniu 25 zadań łatwych i 25 pytań trudnych zamkniętych w czasie 60 min. Dla utrudnienia wprowadzona została punktacja: prawidłowa odpowiedź +2 pkt, brak odpowiedzi 0 pkt, błędna odpowiedź – 1 pkt.

Olimpiada została na stałe umieszczona przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Ogłoszenie wyników I etapu: 13 stycznia 2020r.

Opiekunem olimpiady jest Bożena Orlikowska.

Trzymamy kciuki i życzymy wielu sukcesów!