Dnia 31.03.2017 roku  w ramach projektu „Zawodowy Dolny Śląsk” odbyła się wycieczka na zajęcia laboratoryjne pt. „Integracja łańcucha dostaw” na Politechnice Wrocławskiej. W wycieczce uczestniczyli uczniowie klas II i III technikum logistycznego, a ich opiekunem była p. Anna Mak. Zajęcia opierały się na wykładach dwóch wykładowców oraz grze „Piwnej”, które miały zobrazować uczniom zmiany zachodzące w łańcuchu dostaw. Ponadto uczestnicy wzięli udział w ankiecie, która miała na celu sprawdzenie ich wiedzy przed i po zajęciach. Na koniec wszyscy otrzymali zaświadczenia ukończenia tych zajęć.

Dodaj komentarz