W dniu 8 września 2022 o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów technikum oraz branżowej szkoły I stopnia. Poniżej prezentujemy wykaz sal lekcyjnych, w których odbędą się w/w spotkania.

Klasa Wychowawca Sala lekcyjna
1TE p. J. Lisiak B108
1TLa p. A. Mak D10
1TLb p. J. Zdulska A27
1TPS p. B. Porzucek A 26
1TM p. P. Dudycz A35
2TE p. B. Sowa A 18
2TLa p. M. Małolepsza B 105
2TLb p. K. Kozłowska-Biela B 117
2TPS p. B. Dziwińska-Karaba A 12
3TME p. B. Orlikowska A 31
3TL p. M. Jaśkiewicz B 110
1TM p. P. Dudycz D 1
4TE p. M. Peter D 7
4TEG p. I. Ilska A 29
4TLa p. A. Lubczyńska B 109
4TLb p. E. Stefanowicz B 103
4TLG p. M. Łatka A 17
4TM p. B. Śliwińska A 16
4TPG p. R. Wdowik D11
1BWa p. M. Tyra B 102
1BWb p. M. Hanyż A 28
1BWc p. M. Błoch-Zdzienicka B 120
2BWa p. A. Hes B 116
2BWb p. E. Kopa B 119
2BWc p. A. Wawrzyniak B 104
3BWa p. D. Durzyński A 14
3BWb p. P. Durzyński D 9