W dniach 6 i 8 listopada 2017 r. odbyło się szkolenie pod hasłem „Mediacje jako metoda rozwiązywania konfliktów i zapobiegania przemocy w szkole” prowadzone przez Panią Katarzynę Gilarską mediatora członka stowarzyszenia Dobry Mediator. W zajęciach wzięli udział uczniowie klasy I TE, I TL, III TL oraz III TL.