We wtorek 21 listopada 2017 r. odbyła się wycieczka zawodoznawcza dla uczniów klasy pierwszej i drugiej technikum logistycznego pod hasłem  „LOGISTYKA W PRAKTYCE”.
Miejscem docelowym było Netto sp. z o.o. Centrum Logistyczne w Domasławiu, którego właścicielem jest Dansk Supermarked  (duński supermarket) – największy sprzedawca w Danii, mający udziały w rynku na poziomie blisko 35%.

Pierwszym punktem programu była prezentacja poprowadzona przez Pana Jarosława Piaseckiego, który przedstawił najważniejsze informacje o Centrum Logistycznym.

Druga część zajęć obejmowała zwiedzanie poszczególnych etapów samego centrum logistycznego. Uczniowie w czasie wizyty studyjnej mogli zapoznać się ze sposobem organizacji centrum logistycznego, stosowanymi technologiami IT, stosowanym przez Netto układem technologicznym magazynu, sposobem przyjmowania zamówień i ich realizacji, organizacji dostaw i sprzedaży, znakowaniem towarów i miejsc składowania, sposobem kompletacji i wysyłki towarów, w tym organizacji załadunku środków transportu oraz wykorzystywaną infrastrukturą magazynową i stosowanymi usprawnieniami organizacyjnymi. Zaprezentowany został również funkcjonujący w firmie system Pick-by-Voice. Ponadto uczniowie mogli się przekonać jak ważna jest dokładność i solidność wykonywania pracy na każdym etapie  całego procesu.

Wycieczka była niezwykle ciekawą lekcją w terenie, umożliwiającą zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego.

Opiekunami wycieczki byli: Magdalena Małolepsza oraz Radosław Wdowik