Goethe-Institut  – instytucja kultury działająca na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, promująca nauczanie języka niemieckiego,  wprowadziła w tym roku szkolnym program pilotażowy promujący nauczanie języka niemieckiego zawodowego. Spośród wielu zgłoszeń napływających ze wszystkich szkół średnich z całej Polski, wylosowano 15 szkół, a w tym Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie.

Zajęcia pod kierownictwem Pani Małgorzaty Kupis, odbyły się w naszej szkole 20 listopada 2019r. z klasami III Technikum Logistycznego, Mechanicznego oraz Ekonomicznego.

Celem gry była pomoc, aby uczniowie swobodnie odnaleźli się w sytuacjach zawodowych i na obecnym rynku pracy. Podczas gry uczniowie odgrywali rolę osób ubiegających się o praktyki w niemieckiej firmie. Uczyli się przy tym, jak w języku niemieckim przedstawić swoje umiejętności, kwalifikacje i kompetencje zawodowe.

W ramach przygotowania do gry uczniowie zapoznali się z niezbędnym słownictwem i poprzez serię ćwiczeń pogłębili swoje umiejętności leksykalne. Uczniowie naszej szkoły byli zaangażowani, zmotywowani, aktywni i otwarci na nowe wyzwania.

Jak możemy przeczytać na stronie Goethe Institut:

„Dobra znajomość języka angielskiego stanowi dziś już standard.  Tym bardziej należy zastanowić się, które języki obce poza angielskim okażą się przydatne w życiu zawodowym, zarówno teraz jak i w przyszłości. Język niemiecki jako język obcy może zaoferować uczennicom i uczniom cały szereg szans i możliwości. Wyposażając młodych ludzi w dodatkowe, niezbędne na rynku pracy narzędzia zwiększamy ich szanse zawodowe.
Ponad ¼ polskich produktów sprzedawana jest do Niemiec, które są tym samym najważniejszym partnerem handlowym Polski. Polscy pracodawcy coraz częściej potrzebują pracowników z dobrą znajomością języka niemieckiego. Podobnie  jest w przypadku licznych niemieckich i międzynarodowych przedsiębiorstw, które są obecne na polskim rynku pracy i które wysoko cenią niemiecki jako drugi obok angielskiego język obcy.
Praktyki w niemieckich i polskich przedsiębiorstwach oraz europejski rynek pracy są w ramach mobilności na wyciągnięcie ręki, dostępne bez żadnych ograniczeń wszystkim obywatelom Unii Europejskiej, a w szczególności fachowcom z dobrą znajomością języków obcych.”

– a takich uczniów kształci właśnie nasza szkoła.