Dnia 10 stycznia 2019r o godzinie 10 w naszej szkole odbyła się Olimpiada Wiedzy Ekologicznej (I etap szkolny), której organizatorem jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Tematyka Olimpiady obejmowała wiedzę z zakresu treści podstaw programowych biologii oraz wiadomości  związanych z szeroko pojętą ekologią, a także z ochroną i kształtowaniem środowiska zawartych w podstawach programowych innych przedmiotów szkół ponadgimnazjalnych, zwłaszcza geografii, chemii i fizyki. Na każdym etapie eliminacji od uczestników jest wymagana znajomość bieżących podstaw prawnych ochrony środowiska oraz aktualności prasowych, radiowych i telewizyjnych związanych z ekologią i środowiskiem przyrodniczym w Polsce i na świecie. Uczniowie pod opieką pani Joanny Zdulskiej i pani Iwony Ilskiej rozwiązywali w ciągu 60 minut test składający się z 50 pytań. Niezbędnym warunkiem do zakwalifikowania się do II etapu było uzyskanie 80% poprawnych odpowiedzi (40 pytań). Z naszej szkoły wzięło udział w tej Olimpiadzie 37 uczniów z klasy I TE, 1TL i 1TM. Niestety żaden uczeń z naszej szkoły nie zakwalifikował się do II etapu.

Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w Olimpiadzie dziękujemy.