21 maja 2013 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Oleśnicy odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „ ABC Ekonomii z Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy”, który otrzymał finansowe wsparcie Narodowego Banku Polskiego.

Na uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, przedstawiciele instytucji finansowych oraz lokalni przedsiębiorcy. Konferencja odbyła się pod patronatem Starosty Powiatu Oleśnickiego Pana Zbigniewa Potyrały. Honorowym gościem konferencji był Jan Szuba -Dyrektor Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego we Wrocławiu.

W dzisiejszych czasach ekonomia jest bardzo ważnym elementem naszego życia, dlatego edukacja ekonomiczna młodych ludzi na wszystkich etapach kształcenia jest bardzo ważna. Doradca metodyczny ds. szkolnictwa zawodowego PCEiK w Oleśnicy Anna Kocik, która przygotowała i prowadziła konferencję, zaprezentowała zaproszonym gościom projekt edukacyjny „ABC Ekonomii z PCEiK w Oleśnicy”. Jego głównym celem było zaktywizowanie młodzieży ponadgimnazjalnej do pogłębiania wiedzy ekonomicznej poprzez udział w konkursach i warsztatach. Cele pośrednie wynikające z założeń projektowych to zwiększenie atrakcyjności procesu dydaktycznego poprzez stworzenie programu szkoleniowego dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych wzrost aktywizacji lokalnego środowiska do współpracy z PCEiK w zakresie edukacji ekonomicznej. Odbiorcami projektu (około 120) byli nauczyciele, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz przedstawiciele lokalnego rynku pracy. Projekt otrzymał wsparcie finansowe Narodowego Banku Polskiego. Środki zostały przeznaczone na organizację XI Powiatowego Konkursu Wiedzy o Gospodarce, III Powiatowego Konkursu Rachunkowości, warsztatów dla nauczycieli „Tablica interaktywna narzędziem pracy nauczycieli przedmiotów ekonomicznych”, warsztatów edukacyjnych dla uczniów „Marketing firmy usługowej” oraz zakup cennych nagród. W trakcie uroczystej Gali nie zabrakło podziękowań dla dyrektora Jana Szuby oraz Pani Kamili Miśkiewicz za pomoc merytoryczną przy ubieganiu się o dofinansowanie. Dyrektor Marzena Helińska serdecznie dziękowała dyrektorom szkół oraz nauczycielom za krzewienie postaw proekonomicznych wśród młodzieży. Laureaci konkursów oraz osoby wyróżnione otrzymali dyplomy oraz cenne nagrody w postaci notebooka, urządzeń wielofunkcyjnych, dysków zewnętrznych, aparatów cyfrowych oraz plecaków sportowych. Nie zabrakło także podziękowań oraz upominków dla opiekunów przygotowujących uczniów do konkursów.

Osoby nagrodzone z naszej szkoły to:

  1. w XI Powiatowym Konkursie Wiedzy o Gospodarce:

–       Damian Kulicki

–       Bartosz Walicki

–       Magdalena Wypchły

  1. w III Powiatowym Konkursie Rachunkowości:

–       Patrycja Stefaniuk

–       Damian Kulicki

–       Joanna Wilkosz

Gratulujemy wszystkim laureatom i osobom wyróżnionym otrzymanych nagród.

Dodaj komentarz