W marcu 2023 młodzież naszej szkoły miała okazje wziąć aktywny udział w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Partnerstwa Dobra Widawa na lata 2023-2027.
Dzięki otwartości dyrekcji szkoły, mogliśmy gościć panią Agnieszkę Kasinę, Prezes Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa – „OficjalnyProfil” oraz panią Martę Kaszubę, Specjalistkę do Spraw Wdrażania PROW, które przeprowadziły z młodzieżą spotkanie na temat możliwości rozwoju gmin tworzących obszar partnerstwa w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej.
Uczniowie dokonali analizy SWOT obszaru (mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń), a także podzieli się swoimi uwagami na temat potrzeb i pomysłów na przyszłe projekty. Z ramienia szkoły spotkania koordynowała Paulina Syposz Ciemny.
Spotkanie zostało przeprowadzone z uczniami klas 1TE, 2TE, 3TE. Dziękujemy za współpracę.