Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki, w dniach 13 – 19 września 2021 r. na terenie szkoły lub najbliższego punktu szczepień będzie możliwość zorganizowania szczepienia dla uczniów w wieku od 12 do 18 lat, członków rodzin ucznia oraz pracowników szkoły.  Spotkanie informacyjne dla rodziców dotyczące szczepień  odbędzie się 3 września br. o godz. 17.00 na sali gimnastycznej.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

  1. List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, pedagogów, rodziców w sprawie wykonywania szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 wśród nieletnich uczniów
  2. Szczepienia uczniów w wieku 12 – 18 lat – rekomendacje dla rodziców.
  3. Deklaracja rodzica/ opiekuna prawnego ucznia – wyrażenie chęci na zaszczepienie dziecka.
  4. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby małoletniej przeciw COVID-19.
  5. List w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 – Fundacja „Rodzice Szkole”
  6. Szczepienia – profilaktyka chorób zakaźnych – materiały informacyjne.

Deklarację na szczepienie należy złożyć do wychowawcy klasy lub w sekretariacie szkoły w terminie do 10.09. 2021.